Kā instalēt Apache, PHP 7.3 un MySQL uz CentOS 7.6

Turpinot lietot mājas lapu cloudhosting.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk. Piekrītu

Kā instalēt Apache, PHP 7.3 un MySQL uz CentOS 7.6

Šī apmācība parāda, kā instalēt Apache tīmekļa serveri CentOS 7 serveri ar PHP (mod_php) un MySQL datu bāzi. Saīsinājums LAMP ir saīsināts no Linux, Apache, MySQL, PHP.

Šī atjauninātā apmācība parāda jaunāko PHP versiju (7.0, 7.1, 7.2 un 7.3) instalēšanu Centros 7.6.

1 Iepriekšēja piezīme

Šajā apmācībā es izmantoju resursdatora nosaukumu server1.example.com ar IP p 192.168.0.100. Šie iestatījumi jums var atšķirties, tāpēc jums tie ir jāaizstāj, kur tas nepieciešams.

Šeit pievienošu EPEL repo, lai instalētu jaunāko phpMyAdmin:

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*
yum -y install epel-release

Lai rediģētu failus apvalkā, es instalēšu nano redaktoru. Ja failu rediģēšanai dodat priekšroku vi, tad izlaidiet šo darbību.

yum -y install nano

2 MySQL / MariaDB instalēšana

MariaDB ir sākotnējā MySQL izstrādātāja Monty Widenius MySQL dakša. MariaDB ir savietojams ar MySQL, un es esmu izvēlējies šeit izmantot MariaDB, nevis MySQL. Palaidiet šo komandu, lai instalētu MariaDB ar yum:

yum -y install mariadb-server mariadb

Tad mēs izveidojam sistēmas startēšanas saites MySQL (lai MySQL automātiski startētu ikreiz, kad sistēma tiek sākta) un startējam MySQL serveri:

systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

Iestatiet MySQL saknes konta paroles:

mysql_secure_installation
[root@server1 ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <--ENTER
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] 
New password: <--yourmariadbpassword
Re-enter new password: <--yourmariadbpassword
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] <--ENTER
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] <--ENTER
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] <--ENTER
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] <--ENTER
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[root@server1 ~]#

3 Apache instalēšana

CentOS 7 piegādā ar Apache 2.4. Apache ir tieši pieejams kā CentOS 7 pakotne, tāpēc mēs to varam instalēt šādi:

yum -y install httpd

Tagad konfigurējiet sistēmu, lai sāktu Apache sāknēšanas laikā ...

systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd.service

Lai tīmekļa serverim varētu piekļūt no ārpuses, mums ugunsmūrī ir jāatver HTTP (80) un HTTPS (443) porti. Noklusētais ugunsmūris CenOS ir ugunsmūris, kuru var konfigurēt ar komandu firewalld-cmd.

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd –reload

Tagad novirziet pārlūkprogrammu uz servera IP adresi, manā gadījumā http://192.168.0.100, un jums vajadzētu redzēt Apache vietturu lapu.

4 PHP instalēšana

PHP versija, kas pēc noklusējuma tiek piegādāta ar CentOS, ir diezgan veca (PHP 5.4). Tāpēc šajā nodaļā es parādīšu dažas iespējas no Remi krātuves instalēt jaunākas PHP versijas, piemēram, PHP 7.0 līdz 7.3.

Pievienojiet Remi CentOS krātuvi.

rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Instalējiet yum-utils, jo mums ir nepieciešama utilīta yum-config-manager.

yum -y install yum-utils

un palaidiet yum update

yum update

Tagad jums jāizvēlas, kuru PHP versiju vēlaties izmantot serverī. Ja vēlaties izmantot PHP 5.4, turpiniet ar 4.1. Nodaļu. Lai instalētu PHP 7.0, izpildiet komandas, kas aprakstītas 4.2. Nodaļā, PHP 7.1 nodaļai 4.3, PHP 7.4 izmantojiet nodaļu 4.4 un PHP 7.3, sekojiet 4.5. Nodaļai. Izpildiet tikai vienu no 4.x nodaļām un ne visas no tām, jo vienlaikus ar Apache mod_php jūs varat izmantot tikai vienu PHP versiju.

4.1 Instalējiet PHP 5.4

Lai instalētu PHP 5.4, palaidiet šo komandu:

yum -y install php

4.2 Instalējiet PHP 7.0

Mēs varam instalēt PHP 7.0 un Apache PHP 7.0 moduli šādi:

yum-config-manager --enable remi-php70
yum -y install php php-opcache

4.3 Instalējiet PHP 7.1

Ja vēlaties tā vietā izmantot PHP 7.1, izmantojiet:

yum-config-manager --enable remi-php71
yum -y install php php-opcache

4.4 Instalējiet PHP 7.2

Ja vēlaties tā vietā izmantot PHP 7.2, izmantojiet:

yum-config-manager --enable remi-php72
yum -y install php php-opcache

4.5 Instalējiet PHP 7.3Ja vēlaties tā vietā izmantot PHP 7.3, izmantojiet:

yum-config-manager --enable remi-php73
yum -y install php php-opcache

Šajā piemērā un lejupielādējamajā virtuālajā mašīnā es izmantošu PHP 7.3.

Mums ir jārestartē Apache, lai piemērotu izmaiņas:

systemctl restart httpd.service

5 PHP pārbaude / Sīkāka informācija par jūsu PHP instalēšanu

Noklusējuma vietnes dokumenta sakne ir / var / www / html. Šajā direktorijā mēs izveidosim nelielu PHP failu (info.php) un izsauksim to pārlūkā, lai pārbaudītu PHP instalēšanu. Failā tiks parādīta daudz noderīgas informācijas par mūsu PHP instalēšanu, piemēram, instalētā PHP versija.

nano /var/www/html/info.php

Tagad mēs šo failu saucam pārlūkprogrammā (piemēram, http://192.168.0.100/info.php): Kā redzat, darbojas PHP 7.3, un tas darbojas caur Apache 2.0 apstrādātāju, kā parādīts servera API rindā. Ritinot tālāk uz leju, jūs redzēsit visus moduļus, kas jau ir iespējoti PHP. MySQL tur nav norādīts, kas nozīmē, ka mums vēl nav MySQL atbalsta PHP.

6 MySQL atbalsta iegūšana PHP

Lai iegūtu MySQL atbalstu PHP, mēs varam instalēt paketi php-mysqlnd. Ir laba ideja instalēt dažus citus PHP moduļus, kā arī tos, kas jums varētu būt nepieciešami jūsu lietojumprogrammām. Pieejamos PHP5 moduļus varat meklēt šādi:

yum search php

Izvēlieties vajadzīgos un instalējiet tos šādi:

yum -y install php-mysqlnd php-pdo

Nākamajā posmā es instalēšu dažus vispārīgus PHP moduļus, kas nepieciešami tādām CMS sistēmām kā Wordpress, Joomla un Drupal:

yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-soap curl curl-devel

Tagad restartējiet Apache tīmekļa serveri:

systemctl restart httpd.service

Tagad pārlūkā atkārtoti ielādējiet vietni http://192.168.0.100/info.php un vēlreiz ritiniet līdz moduļu sadaļai. Tagad jums vajadzētu atrast daudz jaunu moduļu, piemēram, čokurošanās utt. Ja jums vairs nav nepieciešama PHP informācijas izvade, drošības apsvērumu dēļ izdzēsiet šo failu.

rm /var/www/html/info.php

7 phpMyAdmin instalēšana

phpMyAdmin ir tīmekļa saskarne, caur kuru jūs varat pārvaldīt savas MySQL datu bāzes.

phpMyAdmin tagad var instalēt šādi:

yum -y install phpMyAdmin

Tagad mēs konfigurējam phpMyAdmin. Mēs mainām Apache konfigurāciju tā, lai phpMyAdmin atļautu savienojumus ne tikai no localhost (komentējot stanza un pievienojot rindu 'Require all piešķirt'):

nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
[...]
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin


 AddDefaultCharset UTF-8

 
 # Apache 2.4
# 
# Require ip 127.0.0.1
# Require ip ::1
# 
 Require all granted
 
 
 # Apache 2.2
 Order Deny,Allow
 Deny from All
 Allow from 127.0.0.1
 Allow from ::1
     Options none
    AllowOverride Limit
    Require all granted

[...]

Restartējiet Apache, lai lietotu konfigurācijas izmaiņas

systemctl restart httpd.service

Pēc tam jūs varat piekļūt phpMyAdmin vietnē http://192.168.0.100/phpmyadmin/:

PHPMyAdmin pieteikšanās

PHPMyAdmin vietnē CentOS

8 Lejupielādējiet kā virtuālo mašīnu

Šī iestatīšana Howtoforge abonentiem ir pieejama kā virtuālās mašīnas lejupielāde ova / ovf formātā (saderīga ar VMWare un Virtualbox).

VM pieteikšanās informācija

Linux saknes parole ir: howtoforge.

Mana MySQL saknes parole ir: howtoforge

Lūdzu, nomainiet abas paroles pirmajā pieteikšanās reizē.

VM IP adrese ir 192.168.0.100

9 saites

Apache: http://httpd.apache.org/

PHP: http://www.php.net/

MySQL: http://www.mysql.com/

CentOS: http://www.centos.org/

phpMyAdmin: http://www.phpmyadmin.net/